Prawnik Od Szkód Osobowych w Chicago

Pojęcie szkody nie zostało zdefiniowane ustawowo. Jednak szkoda uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności. W związku z tym to określenie odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach, których osoba poszkodowana doznała wbrew własnej woli. Rozróżniamy następujące rodzaje szkody: na osobie i na mieniu. Szkody na osobie, czyli uszczerbki z naruszeniem dóbr osobistych to szkody majątkowe i niemajątkowe. Szkoda majątkowa występuje wówczas, gdy na skutek czyjegoś złośliwego i zamierzonego działania utraciliśmy część lub całość majątku. Natomiast o szkodzie niemajątkowej mówimy wówczas, gdy na skutek czyjegoś złośliwego i zamierzonego działania doznaliśmy lekkiego lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Niewątpliwie, każdy rodzaj doznanej szkody jest ogromną traumą. W przypadku utraty części lub całości majątku musimy stawić czoła nowej sytuacji, co może doprowadzić do ciężkiej depresji. Taka sytuacja odbija się negatywnie na wszystkich aspektach życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Jeśli doznaliśmy szkody niemajątkowej, czyli na przykład dotkliwej napaści, w wyniku której doznaliśmy ciężkich obrażeń ciała, jesteśmy skazani na ból i cierpienie. Obrażenia cielesne mogą spowodować, że konieczna będzie długotrwała hospitalizacja. W takiej sytuacji jesteś niezdolny do wykonywania pracy, a co za tym idzie do dalszego zarobkowania. Zła kondycja zdrowotna wymaga leczenia, a to często wiąże się z wysokimi wydatkami na leki lub z kosztownymi wyjazdami do specjalistów, którzy mogą profesjonalnie zająć się Twoim przypadkiem z punktu medycznego. Przerwanie zarobkowania na skutek poniesionej szkody ma katastrofalny wpływ na Twoją sytuację materialną. Należy jednak pamiętać, że w przypadku doznania szkody poszkodowany musi domagać się jej naprawienia, w przypadku szkody majątkowej w formie odszkodowania, a w przypadku szkody niemajątkowej w formie zadośćuczynienia.

W przypadku, gdy Ty lub ktokolwiek z Twojego najbliższego otoczenia staliście się ofiarą czyjegoś złośliwego i zamierzonego działania mającego na celu wyrządzenie Wam krzywdy, musisz koniecznie skorzystać z porady Prawnik Od Szkd Osobowych W Chicago. Mecenas Piotr Wachowski od 30 lat niesie pomoc mieszkańcom Chicago i okolic w ubieganiu się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Mecenas każdą sprawę traktuje w sposób indywidualny, a dobro klienta stanowi dla niego najważniejszą kwestię. Działania Piotra Wachowskiego dążą do tego, aby sprawca został doprowadzony przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i poniósł zasłużoną karę. Mecenas reprezentuje poszkodowanego podczas procesu i dba o jego dobro. Ściśle współpracuje z klientem wsłuchując się w jego potrzeby oraz problemy. Jest zawsze do dyspozycji swoich klientów i odpowiada na wszystkie nieodebrane telefony. Dokłada wszelkich starań, aby zadośćuczynienie lub odszkodowanie zostały wypłacone w trybie natychmiastowym oraz w zadowalającej kwocie, która w całości pokryje szkodę. Mecenas Wachowski pobiera honorarium od swoich klientów w momencie, gdy kwota odszkodowania znajdzie się na koncie klienta. Jeśli czujesz się poszkodowany na skutek czyjegoś zamierzonego działania, nie czekaj i pozwól sobie pomóc. Niezwłocznie skontaktuj się z mecenasem Wachowskim, który doprowadzi Twoją sprawę do szczęśliwego zakończenia. Kancelaria mecenasa Piotra Wachowskiego znajduje się pod adresem: Park Ridge Office; 15 N Northwest Hwy; Park Ridge, IL 60068; Numer: 847.823.9039.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 10 =